04 juli 2014

Tysklands Energiewende - er det dårlig nytt for klimaet?

I løpet av noen år har Tyskland økt produksjonen av fornybar strøm fra noen få prosent til over en fjerdedel. Energiewende har gitt verden solceller, biogass (og vindkraft) som klimaløsninger. Tyske strømkunder har betalt. Gjennom å skape et marked for disse løsningene har prisen falt kraftig, aller mest på solstrøm. En bieffekt av Energiewende er derfor at hele verden får tilgang til nye energiløsninger, til glede for klimaet, og for tysk industri. Det er jo bra, men siden strømforbruket er ganske konstant, hvorfor går da ikke utslippene mer ned?

Kilde: RAP


Dette er det flere grunner til:

1. Etter Fukushimaulykken bestemte tyskerne seg for å legge ned atomkraften for godt. Noen kraftverk ble lagt ned direkte, for resten ble det laget en utfasingsplan fram mot 2022. Nedleggelsen av atom fører til at kullkraftverkene blir stående. Dette forklarer likevel ikke at kullforbruket ikke synker. Det er bygget mer fornybar enn det er lagt ned atom. Hvor blir det av den fornybare strømmen?

2. I 2012 og 2013 var det kaldt, lite sol og lite vind. Da kjørte kullkraftverkene (som også leverer fjernvarme) mer. Dessuten eksporterte Tyskland en god del kullkraftstrøm til Frankrike i 2013. Franskmenn fyrer med panelovner (akkurat som oss) basert på atomkraftstrøm. Men de har lite ekstra kapasitet. Mer normalt vær gir kraftige kutt i kullbruken, til sammen ca 7 % nedgang i kullkraftstrømproduksjon januar-juni (sammenliknet med 2013).

3. Kvotesystemet spiller oss også et puss. Fordi EU og Tyskland har nådd utslippsmålene sine på kort sikt (på grunn av finanskrisen) så reverseres klimakutt, og dyr gasskraftstrøm erstattes av billigere kull. Heldigvis har Tyskland brukt utbygging av ny fornybar energi som hovedvirkemiddel i klimapolitikken, solcellene og vindmøllene står der jo uansett. Hadde de bare valgt kvoter, ville utslippene økte mye mer, siden mye mer gass ville blitt erstattet av kull, helt til så mange kvoter var brukt opp at det ble dyrt å forurense igjen.

4. Store kutt skjer på gassens domene. Det skyldes at gass har blitt dyrt, og kull billig. Men det har også en teknologisk side. Gasskraftverkene var nemlig bygget for å levere strøm når etterspørselen er størst, og strømprisen var høyest. Akkurat som i Norge er det på dagen. Gasskraftverkene produserte derfor på full pinne på dagen, og på sparebluss om kvelden og natta. Men dette markedet er nå overtatt av solcellestrømmen, og solcellene skviser ut gasskraft.

Tyskland bruker 15 % av gassen sin til å lage gasskraft, og over 45 % til å varme opp hus. Endringene som er på vei i hvordan og hvor mye hus må varmes opp betyr at forbruket av olje og gass kommer til å fortsette å synke framover.

Oppsummert er det altså sånn at Energiewende virker, og utslippene vil falle. Tyskland faser ut atomkraften, det forsinker klimakuttene, men de ser ut til å være akkurat der de skal i henhold til egne planer, på vei mot en utslippsfri energisektor i 2050. Endringene i oppvarmingsmarkedet er ikke på agendaen i den norske debatten, men fortsatt satsing på enøk, bioenergi og varmepumper kommer til å utløse store kutt i Tysklands behov for fossil energi og gass i åra framover. Det kan bli en skikkelig overraskelse for de som planlegger gassrør fra dyre nye gassfelt i Barentshavet.

Kilde: Er Tysklands Energiewende dårlig nytt for klimaet?

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism