04 juli 2014

Vil bruke mer av oljeformuen til fornybar energi

Å kutte fossile subsidier uten å gi alternative løsninger, vil bare skape uro, mener Marius Holm, leder i miljøstiftelsen Zero. Rundt en fjerdedel av all energien som subsidieres er diesel som går til produksjon av strøm. Dette er en av de minst effektive og dyreste måtene å lage strøm på, men på grunn av subsidiene blir det billig, og hindrer investering i alternativer. I mange av disse områdene er solkraft kombinert med batterier nå et konkurransedyktig alternativ.

- Men solceller er kapitalkrevende, fordi man tar hele strømregningen for 20 år på en gang. Det er vanskelig å få noen til å investere i det. Derfor må man begynne med å stille kapital til utbygging. Til og med i EU ser man at man må begynne i den enden, sier Holm.

Han mener løsningen er klar: Det må åpnes for at oljefondet kan investere i infrastruktur.

- Det koker ned til at det man må få på plass er fornybarinvesteringer. Og vi er en av verdens største investorer. Det bør åpnes for at oljefondet skal ha en stor andel fremtidsrettet infrastruktur i porteføljen sin, som havner, jernbane, bybaner og strømnett, sier han.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism