11 august 2014

På tide å våkne opp

I USA har de foreslått kraftige kutt i CO2-utslippene fra de nasjonale kraftverkene, mens Kina vurderer å sette et absolutt tak på CO2-utslipp i landets neste energiplan for perioden 2016–2020. Dette er viktige tegn på politiske holdningsendringer som kan være avgjørende for utfallet av FNs klimatoppmøte i Paris neste år. Ferden mot et mer klimavennlig samfunn har startet og den går kun i en retning, skriver Thina M. Saltvedt, Olje­analytiker i Nordea Markets.

Også i Norge må vi belage oss på å gjøre store omstillinger som kan påvirke oljeproduksjon på norsk sokkel og inntektsstrømmene som vi bygger vårt velferdssamfunn på. Nå er tiden inne for å våkne opp.

Flere av de store internasjonale oljeselskapene har valgt å neglisjere risikoen for at strengere klimakrav kan påvirke oljeprisen og dermed verdien av deres oljereserver og fremtidig lønnsomhet. Det kan koste oss dyrt å følge i hælene på disse. Høyere karbonpriser eller karbonskatter vil gjøre kull og olje mindre konkurransedyktig sammenlignet med naturgass, vind og solenergi. Dette vil gi et skifte i etterspørselen bort fra høykarbon til lavkarbonalternativer.

Det er utfordrende å skape holdningsendringer som kan fremtvinge et skift i våre forbruksmønstre. Hovedpoenget er å skape en merkbar endring i forbrukernes preferanser mot lavkarbon energikilder. Dette vil øke investeringslysten og flytte pengestrømmer fra kull og olje til naturgass, vind og solenergi. En karbonskatt er et virkemiddel, det finnes mange alternativer. Her i Norge har vi delvis lykkes med holdningsendringer tidligere som ved innføringen av tobakk- og alkoholavgifter.

Les hele innlegget på DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism