26 oktober 2014

Miljøkapittel fjernet fra statsbudsjettet

I hvert eneste Nasjonalbudsjett siden 2007 har et eget kapittel vært viet til bærekraftig utvikling. Så sent som i Nasjonalbudsjettet for 2014 kunne man lese om hvordan utviklingen var for 17 utvalgte bærekraftsindikatorer. I årets utgave er både kapittelet og bærekraftsindikatorene fjernet.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, mener at det å kunne lese om utviklingen i klimagassutslipp, fiskebestand og vannkvalitet i tidligere Nasjonalbudsjett har vært en naturlig arv fra Brundtlandskommisjonens arbeid.


I en e-post til TV 2 skriver Finansdepartementet at det hele dreier seg om en omorganisering av kapitlene og at utviklingen for bærekraftsindikatorene for hvert område fortsatt publiseres på Statistisk sentralbyrås nettsider. TV 2 er likevel kjent med at miljøministeren ble mektig irritert over at Siv Jensen og Finansdepartementet fjernet kapitlet om bærekraftig utvikling.

– Nå hadde man endelig fått et godt sett med bærekraftsindikatorer, og man hadde i åtte år målt disse og offentliggjort tallene, slik at det er fullt mulig for interesserte borgere å finne ut om Norge går i den riktige eller gale retningen når det gjelder de ikke-finansielle sidene. Så det at man tar vekk måleresultatene slik at vi ikke lenger vet hvor godt vi gjør det, er alvorlig, sier professor i klimastrategi ved BI, Jørgen Randers.

Kilde: TV2.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism