25 oktober 2014

Tydelige mål i europeisk klimaarbeid

De 28 EU-landenes statsledere har blitt enige om EUs klima- og energiplan frem mot 2030. EU har satt seg tydelige klimamål med reduksjon av klimagassutslipp med minst 40% innen 2030. Gjennom å sette dette som et minimumsmål sender EU en klar beskjed til FNs klimaforhandlinger om at de 28 europeiske landene er villig til å øke dette prosenttallet.

Jonas Helseth, daglig leder i Bellona Europa, understreker at dette er viktige signaler forut for Paris-forhandlingene neste år, ettersom EU tydeliggjør at målsetningen ikke vil bli senket.

-EU beveger seg nå viktige skritt i retning av å oppnå unionens vedtatte utslippsreduksjoner på 80-95% i Europa innen 2050, sier Helseth.


Det at karbonfangst- og lagring (CCS) nå sentralt åpner potensialet ytterligere for at fossilavhengige land skal kunne realisere sine klimaambisjoner. Det at det såkalte NER400-rammetverket er på plass er svært viktig å merke seg, også for Norge, sier Helseth.

–Bellona er skuffet over energieffektivisering på 27%. Her burde EU vært ennå mer ambisiøse. Ambisjonen om 30% var en helt nødvendig målsetning for å legge om bruken av energi den Europeisk bygg- og transportsektoren. I tillegg øker samfunnsnytten ved et høyt energieffektiviseringsmål. For hver 1 % i økt målsetning vil gassimporten reduseres med 2,6 %, avslutter Helseth.

Kilde: Bellona

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism