11 oktober 2014

Ønsker 4-7 team til Regjeringskvartalet

-  Det er utlyst en åpen anbudskonkurranse for å velge konsulentteam til et såkalt parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Vi kommer til å velge ut fire til sju team, og oppdraget er utlyst på Doffin og TED med et honorar på 1,5 millioner til hvert team, forteller avdelingsdirektør Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg.

Parallelloppdragene skal gi forslag til prinsipper og hovedgrep for byform, byutvikling, landskap og byliv, kulturminner og kulturmiljøer, den integrerte kunsten i Y-blokka, trafikk, miljø, forurensing og sikkerhet for å nevne noe.

- Det er viktig å presiseres at dette er et reelt parallelloppdrag. Det er ikke en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det skal ikke kåres noen vinner etter avsluttet prosess. Dog vil det være en konkurranse om å bli en av de foretrukne konsulentteamene, og der jakter vi på de beste, påpeker Ulltveit-Moe.

Forslagene skal stilles ut offentlig i fire uker med utstillingsåpning 10. april 2015.

Kilde: Statsbygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism