26 oktober 2014

Ny skrytefilm om Munchmuseet

Munchmuseet sett fra sjøsiden
Nå kan du se hvordan det nye Munchmuseet blir! Bygningen er videreutviklet med en ny mesaninetasje på plan 12, nye takterrasser mot øst, vest og nord, ny inngang mot vest for skoleklasser/grupper og strengere miljøkrav.

Bystyret i Oslo vedtok allerede i august 2009 at de nye kulturbyggene i Bjørvika skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. De totale klimagassutslippene skal etter planen reduseres med 50 prosent sammenlignet med tilsvarende bygg når museet står ferdig.Det nye Munchmuseet frontes som et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Det skal bli spennende å se om det lar seg realisere. Mye glass og en stor ytterflate i forhold til volum må skape noen utfordringer, ikke minst sommerstid.


De viktigste klimatiltak hevdes å være :

  • Lokalisering nær Norges viktigste kollektivknutepunkt  
  • Klimaskjerm med god isolasjon, svært gode vinduer, lav kuldebroverdi 
  • Høy varmegjenvinning og mye bruk av omluft 
  • Få vinduer i statisk del (utstillingsarealene) 
  • Energieffektivisering ved forholdsvis høy temperaturflyt i dynamisk del (transportarealene som utgjør 15 prosent av samlet areal)
  • Energieffektivt belysningsanlegg 
  • Lavemitterende materialer som glass, betong, gips, tre, stein, fliser 
Kilde: FutureBuilt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism