04 november 2014

Bygg21: Byggenæringen skal bli bedre

Fornøyd minister, men her må det åpenbart mer til.
Foto: KMD
- Norges nest største næring er alt for lite innovativ. Det skal det nå bli slutt på, sier Sverre Tiltnes, programdirektør i Bygg21.

Mon det, men allerede i rapportens forord står det at «styrets medlemmer Camilla Haugsten og Birgit Rusten har tatt dissens på strategien, og dens ambisjoner og konkretisering innenfor klima, energi og miljø». Dermed er det grunn til å spørre seg om de nødvendige endringene faktisk vil komme fra bransjen selv, eller om den trenger et kraftigere spark bak.

Byggenæringen har gjennom flere år blitt kritisert for å være useriøs og lite produktiv. Svart arbeid og sosial dumping har preget overskriftene. Nå vil næringen gjør inntrykket til skamme. Mer enn 400 ledende representanter for byggenæringen, interesseorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og myndigheter har gitt innspill til Bygg 21.


Bygg 21-strategien inneholder mål og tiltak på en rekke områder som innovasjon, kunnskapsoverføring, rekruttering, bærekraft og konkurransekraft. Samarbeidsprogrammet ønsker å styrke den industrielle konkurransekraften og redusere energi- og miljøbelastningen fra næringen. Blant annet ønsker Bygg 21 å gjøre en forskningsmessig studie av vilkårene for innovasjon i byggenæringen.

Bygg 21 ønsker en utvidet satsing på bærekraftige og energismarte bygg. Flere pilotprosjekt må til for å sette nye standarder og bli demonstrasjonsobjekt. Strategien peker på behovet for en mer systematisk etter- og videreutdanning for å øke næringens kompetanse og seriøsitet. Andelen medarbeidere med fagutdanning må økes.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism