04 november 2014

Usikkerhet knyttet til husholdningsgjeld og høye boligpriser

Boligprisene er nå på et historisk høyt nivå etter å ha økt betydelig i årets tre første kvartaler. Den sterke veksten i boligprisene har økt husholdningenes formue og gitt grunnlag for økt forbruk. Et omslag i boligmarkedet vil virke motsatt.

I Norge er de fleste boliglån gitt med flytende rente, som innebærer at en renteøkning raskt reduserer husholdningenes disponible inntekt. Mange husholdninger har vesentlig mer gjeld enn to ganger inntekten, og de samme husholdningene har begrensede finansielle buffere. Mange boliglån er i tillegg gitt med avdragsfrie perioder, som begrenser husholdningenes oppbygging av egenkapital. Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser at det siste året har vært en økning i andelen lån med høy belåningsgrad, som kan indikere at kredittpraksis er lempet i flere banker. Dette bidrar til å øke bankenes og husholdningenes sårbarhet.

- Dersom ubalansene i publikums gjeld og boligmarkedet bygger seg videre opp, må bankene være forberedt på å møte ytterligere bufferkrav, og bankene bør benytte de gode tidene i næringen til å øke egenkapitalen ved å holde tilbake størstedelen av overskuddene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Kilde: Finanstilsynet.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism