05 november 2014

670.000 kinesere dør som en følge av kullkraft - hvert år

Forholdene var ille i Beijing for snart ti år siden. I dag er det blitt enda verre.
Foto: Bobak
Den enorme økonomiske veksten som Kina har stått for de siste 20 årene har en dramatisk pris: over 70% av landets 1,4 milliarder innbyggere er utsatt for mer forurensning enn det som er tilrådelig.

En av de største forurenserne er industrien, som jo er svært omfattende i Kina. Noe som etter hvert taler for at en må knytte kostnadene ved insusrtiproduksjon, både til der det produseres og der produktene selges og konsumeres.
Hele 140 millioner mennesker er eksponert for forurensning på nivåer mer en ti ganger det som regnes som helseskadelig, ifølge Verdens helseorganisasjon. I 2012 hadde 670.000 tidlige dødsfall en antatt sammenheng med forurensing, ifølge forskere ved Tsinghua universitet

Studien viser at avgifter på kullbrenning langt fra dekker kostnadene knyttet til for tidlig død og svært omfattende miljøskader. De reelle kostnaden er  enda høyere, siden studien ikke tar med ikke-dødelige helseeffekter.

Kilde: Fortune.com

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism