08 november 2014

Minneord over Y-blokka

Bjørn Cappelen, seniorarkitekt ved Universitetet, skriver i Arkitektnytt:


Under Oslo Åpne Hus lå Y-blokka på «lit de parade». Køer med skuelystne har paradert gjennom og forbi. Regjeringen har med bred støtte annonsert dødsdommen og premissene for denne. Tiden er derfor inne for å minnes hva som mistes av levende dokumentasjon fra vår nære politiske og kulturelle historie. Og se på hvorfor et nasjonalt klenodium snart ligger begravet.
/../
Y-blokka er tvillingen til H-blokka, mener DogAs programsjef Karianne Bjellås Gilje. «Ettertiden vil dømme oss om vi lar det ene av våre internasjonale tvillingbygg stå alene igjen,» sier hun. Ulike som tvillinger flest, men skapt sammen. Sammen utgjør de en helhet, som bygningene på universitetsplassen eller som duoen Kampanilen og Dogepalasset i Venezia. Det er bred enighet om at bygningene er unike og representerer særlig høy arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet. Nasjonalt sett er de det største og viktigste eksempel på 1960-årenes løsninger for et større regjeringsapparat i det sosialdemokratiske Norge. Dermed er bygningenes arkitektur tolket som symboler nettopp for den tiden Arbeiderpartiet dominerte norsk politikk. Tilsvarende enkeltstående eksempler finnes, men bare H- og Y-blokka er omfattende nok til å si at de utgjør et arkitektonisk enhetlig miljø. Det er ikke bare en unik bygning som går tapt, men også et unikt bygningsmiljø.
/../


... nå er paraderingen over og et nasjonalt klenodium er snart begravet. Hvorfor akkurat dette? I nabolaget står snart bygninger uten den bruken de er bygget for. Ikke mer unike. Ikke mer anvendelige enn regjeringskvartalets grimme elling, som stod på feil sted og tok mer plass enn den fortjente. Takk til de som kjempet. Måtte Y-blokka, og det bymiljø den hadde potensiale til, leve videre i våre minner.

Kilde: Arkitektnytt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism