29 november 2014

Grønne investeringer er fremtiden

– Matematikken med karbonbudsjettet og business as usual ikke går opp. Det har vi som jobber med bærekraftsanalyse sett lenge, men det hjelper ikke hvis vi ikke klarer å forklare hvorfor. Det er viktig for å bli tatt på alvor, sier Christine Tørklep Meisingset, som blant annet jobber med globalt bærekraftig aksjefond i Stirebrand.

DN har snakket med Meisingset i anledning FNs kommende klimatoppmøtet, som arrangeres i Lima kommende uke. Hun mener den norske debatten har vært altfor preget av hva vi ikke vil investere i, og at en heller bør stille spørsmål ved hva slags kvalitet vi har i porteføljen, det vi faktisk investerer i.

I en omstillingsdebatt preget av ytterpunkter (vekstbekymret næringsliv versus kapitalkritiske aktivister), har Meisingset en mellomposisjon. Flere samfunnsdebattanter, deriblant forfatteren Naomi Klein, har tatt til orde for et systemskifte, der å fjerne seg fra nyliberal kapitalisme er den eneste mulighet til å løse klimagassutslippene. Meisingset kunne ikke vært mer uenig. Samtidig forstår hun heller ikke påstanden om at bærekraft er uforenlig med vekst. For å illustrere den positive utviklingen, trekker hun frem de siste årenes omveltninger i bilbransjen. «Alle» har nå elbiler i porteføljen, men noen jobber smartere enn andre.

– Det er klart at de som følger med er fremtidens vinnere. Det er de som vil være de mest lønnsomme selskapene.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism