02 november 2014

Skepsis til enklere byggregler

Høringsfristen har gått ut for Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslåtte endringer i byggesaksforskriften. Målet er å bygge ned byråkratiet rundt byggearbeider, og en rekke tiltak på egen tomt er foreslått unntatt søknadsplikt. Mange nye tiltak  vil ikke bli søknadspliktige, og garasjebyggeren vil i mange tilfeller ikke behøve å varsle naboen før spaden settes i jorden.

«I en tid da domstolene stadig opplever en økning i saksmengde, bør en stille seg spørsmålet om det er hensiktsmessig å bidra til et økt press på rettsapparatet», skriver fylkesmannen i Oslo og Akershus, som mener at forslaget kan bidra til en økning av antall konflikter.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism