02 januar 2015

Energiwende gjorde fornybar kraft "størst" i Tyskland i 2014

Tyskland har som mål at fornybarandelen av strømforbruket skal være 35 prosent i 2020, 50 prosent i 2030, 65 prosent i 2040 og 80 prosent i 2050. Ennå er det et stykke igjen, men i 2014 utgjorde fornybar kraft i Tyskland 25,8 prosent av den totale kraftproduksjonen, mot 24,1 prosent året før. Årsaken er utbyggingen av ny produksjonskapasitet og gunstige værforhold for fornybar kraftproduksjon.Samtidig er dette en sannhet med noen betydelige modifikasjoner. Slår en sammen de ulike typene kull, som benyttes til kraftproduksjon, ender dette med 43,6% av den totale energimiks

– Dette viser at det monner. Påstanden om at Energiewende fører til mer kullkraft og dermed er dårlig klimapolitikk, er feil. Fornybar kraft vokser jevnt og trutt og tar markedsandeler fra fossile energibærere, sier leder av miljøstiftelsen Zero, Marius Holm til Teknisk Ukeblad.

– Tyskerne har vist vilje til å ta kostnadene så langt. Men det er en politisk utfordring at det er dyrt, understreker han.

Kilde: tu.no/kraft

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism