26 februar 2015

Forslag om dyrere kollektivbilletter i rushtiden

Rapporten Utfordringer for framtidens transportsystem er en del av grunnlaget for ny nasjonal transportplan fra 2018. Der forslås rushtidsavgift for bil, slik som i Bergen, men i tillegg også dyrere kollektivtransport i rushtiden. Begrunnelsen er at det koster penger å bygge ut kollektivsystemet for en stor mengde trafikanter for bare korte perioder av døgnet.

Elisabeth Enger, jernbanedirektør, understreker at rapporten tar opp at det er forskjellig prislapp på å bygge ut om man bygger for rushtidstoppene eller ikke. Hun mener vi må være villige til å vurdere ulike virkemidler. I London har de allerede en slik ordning, der det er dyrere i rushtidstimene på hverdager.

Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Ruter, mener imidlertid at for skinnegående kollektivtransport spiller det liten rolle at man fordeler bruken av kollektivtransport utover døgnet.

Kilde: osloby

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism