16 februar 2015

Kontorlandskap hemmer kreativitet - alenetid er det som fungerer

En standhaftig myte er den om at åpne kontorlandskap er så bra for samarbeid, nyskapning og produktivitet. Forskning viser at sånn er det ikke, og den kortsiktige gevinsten kan fort ende med svakere prestasjoner og økt sykefravær.

I boken Daily Rituals har Masin Currey tatt for seg arbeidsvanene til 160 verdenskjente kunstnere, forfattere og vitenskapsfolk. Felles for dem er at de er skapende og høytpresterende. Her er det alenetid, stillhet, disiplin og rutiner som gjelder. Alle var avhengige av «sitt eget rom», og de fleste var vanedyr på grensen til det rigide.

Vil du ha originale løsninger og innovasjon er det neppe hverken «free seating» og «clean desk» eller en stri strøm av Jafase-seminarer og idémyldring med gule postit-lapper som skal til. Snarere bør du sørge for at dine ansatte har rikelig med tilgang til stille rom der de kan jobbe godt og konsentrert helt for seg selv.

Noen lærdommer er overførbare til et moderne arbeidsliv der det snakkes uavbrutt om selvgående kunnskapsarbeidere og behovet for nyskapning. Ny forskning har vist at folk kommer på flere gode ideer hvis de sitter alene på et rom, enn hvis de skal myldres frem i fellesskap. I grupper blir tankerekker avbrutt, og selvsensur trer fortere i kraft.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism