12 februar 2015

Nytt skipskonsept skal parkere vogntogene

Hver dag durer trailere og lastebiler på kryss og tvers gjennom Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det snakk om nesten 20 000 milliarder tonnkilometer hvert år, med alt det fører med seg av trafikkfortetning, utslipp og ulykker. Men snart kan vogntogene utkonkurreres av effektive, miljøvennlige modulskip.

Fartøykonseptet «Short Sea Pioneer» er resultat av et designdrevet innovasjonsprosjekt utført av NCE Maritime CleanTech. Bak selskapet står 35 maritime aktører på Vestlandet, deriblant rederier, verft og utstyrsleverandører. Også forskningsmiljøer og offentlige instanser har deltatt i klyngesamarbeidet.Sammen med industridesignere fra Eker Sandvik og skipsdesignere har klyngeselskapet utviklet et helt nytt konsept for skip i kysttrafikk. Moderfartøyet fungerer som en høyteknologisk lasteterminal som seiler langs kysten. Hver lastecontainerne er programmert med leveringssted og hentes automatisk fram når fartøyet nærmer seg riktig havn. Datterfartøyet dokker i hekken til moderskipet, og lastes og losses i stor grad automatisk.

– I løpet av fem år kan vi stå overfor en økning i sjøtransport på 60 prosent i EU. Den eksisterende flåten er for liten og umoderne til å ta unna dette. Den medfører også store miljøutslipp. Short Sea Pioneer er et lavutslippsfartøy og en konkret løsning for å øke sjøtransporten og samtidig redusere utslippene fra transportsektoren, sier daglig leder Hege Økland i NCE Maritime CleanTech. Hun forteller at næringslivet har meldt sin interesse for det nye fartøykonseptet, men at mye er avhengig av politisk vilje til å tilrettelegge for en større og mer miljøvennlig flåte.

Kilde: Norsk design- og arkitektursenter

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism