12 februar 2015

Norges mest inkluderende arkitekturprosjekter

Onsdag 18. februar skal Norges mest inkluderende design- og arkitekturprosjekter hedres. Bybanen i Bergen, St. Olavs Hospital, Høgskolen i Bergen er det arkitekturprosjektene som kjemper om Innovasjonsprisen for universell utforming 2015.

Prisen deles ut på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og anerkjenner designere, arkitekter og virksomheter for innovative prosjekter som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Bybanen i Bergen
Bybanen i Bergen er utropt som vinneren av transportkategorien.

– Dette er det første baneanlegget i Norge som er universelt utformet på en helhetlig måte. Bybanen er et modig, innovativt prosjekt i norsk målestokk. Den tilbyr en transportløsning som alle kan bruke på likeverdig vis. Bybanen har oppfylt ambisjonen om å bli bergensernes foretrukne offentlige transportmiddel, sier Nina Tøgard, kategorileder for transport i juryen.
St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital er alene om ta to kategoriseiere. Sykehuset i Trondheim har vunnet både arkitektur- og landskapsarkitekturkategorien.

– Det unike med St. Olavs Hospital er at de har satt brukeren i sentrum for absolutt alt. Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet gjennom 15 år, sier Knut Hovland. Han er både juryleder og kategorileder for arkitektur.


Høgskolen i Bergen

De gamle verkstedhalleme, før ombyggingen.
Ved høgskolens anlegg på Kronstad i Bergen er den universelle utforming så godt tilrettelagt at flere studenter nå bruker skolen aktivt også utenom vanlig skoletid. Møbler og innredning, belysning og materialer brukes på gjennomtenkt og variert vis.

– Kombinasjonen av nytt og gammelt er håndtert på en god måte, og resultatet er en skole som innbyr til sosiale aktiviteter og lystbetont læring, sier professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Dave Vikøren. Han er kategorileder for møbel og interiør i juryen.

Kilde: Norsk design- og arkitektursenter

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism