19 mars 2015

Høyhus opprører Kunsthøgskolen i Bergen

Bergen bystyre har gitt dispensasjon fra områdeplanen, slik at det kan bygges høyhus på tomten ved den kommende kunsthøgskolen, ned mot Store Lungegårdsvannet. Statsbygg, som skal bygge den nye Kunsthøgskolen, har sendt brev til kommunen med sterk protest mot vedtaket, som ble gjort i strid med byrådet og fagetatens anbefaling.


- Dette handler om forutsigbarhet. Vi og andre utbyggere i området har i mange år forholdt oss til den planen som var vedtatt. Så forandrer man bare innholdet for én aktør. Det er veldig uheldig, sier regiondirektør Torbjørn Nævdal i Statsbygg..

Asle Wingsternes (H), leder i komité for miljø og byutvikling, gikk i bresjen for vedtaket om å gi dispensasjon. Han mener at det ikke kan komme som et sjokk at en utbygger får dispensasjon fra en plan.

- Enhver tiltakshaver kan fremme sin egen reguleringsplan. En områdeplan gir føringer, men det er fullstendig mulig for en enkeltaktør å fremme en egen reguleringsplan og søke dispensasjoner. Så er det vår oppgave å vurdere den, og sammenligne med alternativet, sier han.


Fylkeskommunen har allerede slått fast at den opprettholder sin innsigelse mot høyhuset. Det betyr at saken går til megling hos Fylkesmannen. Dersom man ikke kommer til enighet der, er det regjeringen som må avgjøre saken. Det betyr at det fortsatt kan ta tid før denne saken er endelig avgjort.

Kilde:Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism