12 mars 2015

Nå kan du bygge mer uten å søke

Carl Benz fikk bygget verdens første bilgarasje i 1910. Med kontorplass i andre etasje vil nok neppe noe slikt passere uten søknad, men grunnflaten er nok innenfor den nye maksimumsgrensen på 50 m2.
Foto: Hubert Berberich
Enklere byggesaksregler iverksettes 1. juli 2015. Forenklingene i loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. De nye forskriftene har vært på høring, og er nå vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

1. juli 2015 trer nye byggesaksregler i kraft:
  • Det blir enklere å utføre flere byggetiltak på egen eiendom uten å måtte søke. 
  • Forenklingene vil gi mindre byråkrati og omkamper. 
  • Nye og kortere tidsfrister for kommunene som behandler byggesaker, slik at innbyggerne får behandlet sakene raskere. 
- Fra sommeren av kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket. Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbod, en terrasse eller vindfang, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, så lenge det følger regelverket:
  • Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. 
  • Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong , åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen. 
  • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen. 
- Vi strammer også inn på tidsfrister i byggesakene og mulighet for omkamper. Det er fordi vi ønsker at innbyggere og næringsliv skal kunne gå raskt i gang med byggingen og at det skal bli mindre rom for omkamper der sakene allerede er avgjort, sier Sanner.

Den typen byggetiltak som nå fritas for søknadsplikt utgjør til sammen en femtedel av alle byggesaker i norske kommuner.

- Dette er også en forenkling for kommunene, der ansatte kan bruke tiden på større prosjekter enn å vurdere om folk skal få bygge en terrasse eller en garasje. Kommunen kan også bidra mer med veiledning og råd, sier Sanner.

Her kan du lese mer detaljert om hva de nye forskriftene innebærer (pdf)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism