22 mars 2015

Verdens vanndag - advarer om vannkrise

Verdens vannressurser må forvaltes bedre dersom fremtidens behov skal dekkes. Årets utgave av World Water Development Report ble lagt fram i forbindelse med verdens vanndag. I rapporten advares det om et voldsomt misforhold mellom mengden vann som hentes opp av bakken, og mengden vann som naturlig fyller opp de samme reservoarene. Nye nedbørsmønstre som følge av klimaendringer kan gjøre situasjonen verre. Det globale «vannunderskuddet» kan dermed ligge på 40 prosent i 2030, hvis ikke noe gjøres.

– Deler av Kina, India, USA og Midtøsten har basert seg på tapping av grunnvann som ikke er bærekraftig, Når grunnvannet er tømt, finnes det ingen plan C. Noen av disse områdene kan bli ubeboelige, advarer Richard Connor, som har ledet arbeidet med rapporten..

70 prosent av vannet som brukes i verden i dag, går til landbruk. For å dekke matbehovet, anslås det at jordbruksproduksjonen må øke med 60 prosent innen 2050 på verdensbasis.

Allerede i dag mangler flere hundre millioner mennesker tilgang til trygge og pålitelige vannkilder. Likevel mener FN det er håp om bedring hvis vannressursene forvaltes på en annen måte.

– Faktum er at det finnes nok vann til å møte verdens behov. Men ikke uten en dramatisk endring i måten vann brukes, forvaltes og deles på, sier Michel Jarraud, som leder Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

20% av verdens elektrisitetsbehov kan komme fra vannkraft.

I Europa og Nord-Amerika er det snakk om om effektivisere vannforbruket, redusere vannet som går til spille og vann som forurenses og å påvirke forbrukernes vaner. FN mener vannforbruket må bli mer bevisst også i områder som opplever at de har mye vann.

Produksjon av biodrivstoff krever ekstremt mye vann. Unntaket er etanol, basert på sukkerbeter. På dette området er det med andre ord på tide å tenke på alternative produksjonsformer.
  • Les rapporten her (PDF).
Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism