13 april 2015

Regjeringskvartalet - Dette kan bli drøyt


En bør alltid være forsiktig med å utpeke en umiddelbar favoritt, men studentprosjektets grep med å senke parkene og dermed også bygningene, samt en markert ny høyblokk i forlengelsen av den ombygde Y-blokka, peker seg ut. Den nye blokka ligger dermed vinkelrett på den eksisterende høyblokka, og de to byggene konkurrerer mindre med hverandre. Den høyeste bygningen i det nye regjeringskvartalet må gjerne bli litt høyere enn den eksisterende - gitt formater som dette.
Seks arkitekt- og konsulentteam har levert forslag om hvordan Regjeringskvartalet kan utformes. I tillegg kommer et studentprosjekt.

I forbindelse med den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal er det gjennomført et parallelloppdrag for å få frem ideer og forslag til byplanprinsipper og løsninger. Forslagene skal evalueres, og gode ideer kan bearbeides og videreføres i selve planen.

Det mest interessante er etter min mening utvilsomt studentprosjektet:, der en også har tatt utfordringen og benyttet Y-blokken gjennom en påbygging:
- Forslagene fra de andre teamene har mange interessante karaktertrekk. Men felles for dem alle er at de har slitt med oppgaven. Alle forslagene er preget av stort tetthet og høyde. Vi håper at løsningen ikke blir å ty til store signalbygg. Vi ønsker i stedet mindre bygg som kan integreres i det eksisterende på en fin måte, sier Erik Langdalen, professor ved arkitekt- og designhøyskolen.

Nå er ikke dette forslag til byggenes utseende, men størrelsene er noe av det som disse skissene skal illustrere. Tror dette vil skremme vannet av mange osloboere, til tross for retorikken. De inviterte arkitektkontorene snakker nemlig mye om "åpent", "kompakt", "gi tilbake" mm, uten at det er særlig synlig i forslagene.Forslagene handler ikke om hvordan bygningene skal se ut, men hvordan byrommet og bymiljøet skal være, hvor gatene skal gå og hvor plassene skal være. I tillegg handler det om hvor byggene skal stå, hvor høye de bør være, og hvordan trafikk, miljø og sikkerhet skal integreres.

Parallelloppdraget er ikke en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det skal ikke kåres noen vinner av forslagene fra de seks arkitekt- og konsulentteamene. Hensikten med å gjennomføre et parallelloppdrag er å sikre godt tilfang av idéer og løsningsmuligheter som grunnlag for en reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet. I forslaget til ny reguleringsplan kan idéer fra de ulike forslagene i parallelloppdraget kombineres til et helhetlig konsept for den bymessige utviklingen av det nye regjeringskvartalet.

Reguleringsplanforslaget vil bli sendt ut til offentlig høring våren 2016, og det forventes at den statlige reguleringsplanen ferdigstilles og vedtas i løpet 2016.Disse seks arkitekt- og konsulentteam har arbeidet fram forslag:
Forslagene stilles ut i fire uker i paviljongen i Høyblokken. Åpningstiden er:

- Mandag 13. april: 14.00-18.00
- Hverdager: 12.00-18.00

- Lørdager, søndager og 1. mai: 11.00-16.00

Kilde: statsbygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism