02 juli 2015

Boliger på flytende øyer i Oslofjorden


Det er jo nærmest et salgspitch dette, og en skal være litt skeptisk til forslag som i praksis innebærer en form for nedbygging av strandsonen. Samtidig er flytende boliger i prinsippet flyttbare, noe som jo kan være et argument. I alle fall ahr en gruppe arkitekter og ingeniører bygge flytende boligblokker på fjorden. Det dreier seg om flytende boligkonstruksjoner, som vil forankres i havbunnen. På samme måte som oljeplatformer.

Ingeniørene i firmaet Dr.techn. Olav Olsen på Lysaker utenfor Oslo som har utviklet ideen i samarbeid med arkitektene i ØKAW AS. Olav Olsen er kanskje et relativt ukjent navn, men selskapet har blant annet tegnet Troll-plattformen, som ble kåret til århundrets ingeniørbragd.

– Vi har teknologien og kompetansen. Dette er fullkomment gjennomførbart. Vi lanserer nå ideen. Dersom noen eiendomsutviklere ser de samme mulighetene som oss, vil dette kunne bli en realitet, sier Tor Ole Olsen, direktør i Dr.techn. Olav Olsen.

Han sier tanken er å bruke plattform-teknologi til å bygge flytende understell i betong som kan fungere som tomter for boligkomplekser.

Arkitekt Tom Wike, partner i ØKAW Arkitekter, har laget utkast til bolig-komplekser som kan bygges på flytende betongøyer, etter oppfordring fra Dr. techn. Olav Olsen og bransjeprogrammet Bygg uten grenser. Målet er å trekke synergier fra 50 år med konstruksjon av boreplattformer i betong. Han har lenge vært fasinert av betongens egenskaper.

– Det finnes noen flytende boligkomplekser av nyere dato rundt om i verden, blant annet i Nederland. Vi er fasinert av ideen om at nasjonen som gjennom hele sin historie har basert sin eksistens på sjøen, kan tenke byutvikling og boligsamfunn på vannet uavhengig av havnivåstigning og problematiske grunnforhold.

Tor Ole Olsen peker på at Oslos nye bydeler bygges på fjorden. Sørenga og Tjuvholmen bygges på tidligere kaianlegg. Han mener tida kan være inne for å tenke nytt.

– Det er ikke noe i veien for å forestille seg boliger på vannet i Oslofjorden, sier han. -Det er kanskje et ømtålig tema. Vi vet at naturen er viktig for folk. Men samtidig vil en slik løsning være svar på mange av byens utfordringer.

Weider mener prisen på flytende boliger vil være lavere enn for eksempel tilsvarende på Sørenga.

– Dersom alt bygges i lavkostland og slepes til Norge, vil kvadratmeterprisene være lavere enn de vi ser i nybygg i dag. Da er kostnaden på leie av areal i fjorden som den usikre faktoren, sier han.

 – Dette vil være et politisk spørsmål. Hvordan myndighetene stiller seg til ideen, det vet vi ikke.

Kilde: Fremtidens by

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism