03 juli 2015

Kommende boligboble


Forsiden på Dagens Næringsliv kobler tre forhold: lave renter, prisstigning i boligmarkedet, og høy kjøpekraft. Det er penger i omløp, som leter etter avkastning, noe som gjør det enda mer attraktivt å investere i boligeiendom. Dermed har vi det gående - bobla blåses opp.

Tidligere økninger i boligprisene har kommet som følge av lav arbeidsledighet, god økonomi, lite boligbygging og høy befolkningsvekst. Når er forholdene dels det motsatte: økende arbeidsledighet, dårligere økonomi, økt boligbygging og synkende befolkningsvekst. Likevel når boligprisene nye høyder. Prisene er nå 8,1 prosent høyere enn i juni 2014.  Eiendom Norge ser nå en boligprisvekst på 7-8 prosent, 2015 sett under ett, skriver TDN Finans.

Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge ser et økt press av befolkningsvekst inn i de største byene økte priser fordi vi ikke klarer å bygge mer.

- Prisene på nye boliger er fremdeles høyere enn bruktprisene, men det begynner å bli små forskjeller. Ordet boligboble kan være et litt tendensiøst begrep. Det er kjøpekraft til å tåle prisnivået i dag. Spørsmålet er om det er kjøpekraft nok hvis renten går opp eller hvis folk mister jobben, understreker Dreyer.

Ifølge Dreyer vil ikke boligbyggingen være et problem dersom etterspørselen i markedet plutselig skulle bli mindre.

- Prognosesenteret har selv sagt at vi trenger 37.000 nye boliger. Vi er milevis unna de nivåene. Hvis det er noe historien viser oss, så er det at når det begynner å bli et mer ruskete boligmarked, er det første som skjer at de prosjektene som en ikke har startet å bygge på blir lagt i skuffen. Når det begynner å gå dårlig er det en rask effekt at tilbudssiden blir mindre, sier han.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism