11 november 2015

Utstilling: Erik Lorange - landskap og byrom

Landskap og byrom:

Tegninger av Erik Lorange fra 1941 til 2005
Allerede på 1940 tallet tilegnet Erik Lorange seg et grafisk formspråk som skulle komme til å prege hans tegneriske produksjon i over seks tiår.

I utstillingen, som åpner ved NTNU den 12. november, presenteres to blyant-studier fra Tyin og Bygdin. Med finstemte graderinger nedtegnet med bløt grafitt ble inntrykk av lys og atmosfære i storslåtte fjell-landskap festet til tonet papir i små format. Disse veloverveide studiene antyder en tilnærming som i senere tegning skulle videreføres, men heretter med annen redskap og teknikk.

I tegninger, blant annet fra Finse og Alta, kom erfaringene fra blyant studiene til anvendelse. Gjennom en nennsom skravurteknikk, der lyset manifesteres i det hvite papiret i kontrast til skraverte felt, defineres valørtrinnene av tettheten og de grafiske mønstre som smale riss med penn og sort blekk gir.

I de kommende tiårene utviklet Lorange denne teknikken med større sikkerhet og fleksibilitet. I studier fra reiser til historiske byer rundt Middelhavet på 1980 tallet, strekes bygninger, gater og plasser opp med sikker kontur i et balansert samspill med et repertoar av parallell -, og kryss-skravur, og skravur med friere og mer organisk linjeføring.

Modelleringen av byrom og landskap som hentes ut av det hvite papiret er, som alltid, motivert av Loranges gjennomgående interesse for lys og rom; en interesse blyanttegningene fra fjellheimen innvarslet allerede i 1941. Og som i all egentlig tegning: en dynamisk veksling, der tegningen på peker utover seg selv mot dybde og volum i byrom - eller det uendelige rommet i landskap som gjengis. Samtidig byr Loranges tegninger på seg - som fysisk objekt, som dynamisk skravur - spor av lette svarte riss - med flytende blekk størknet i overflaten på et porøst hvitt papirark. 

Carsten Loly, AHO/kurator

Om Erik Lorange

Arkitekten Erik Lorange er kanskje best kjent som byplanlegger. Han var professor i region- og byplanlegging ved Arkitekthøgskolen i Oslo fra 1971 til han gikk av i 1986. Før det var han fylkesreguleringsarkitekt i Vestfold fra 1965 til 1971. Erik Lorange er født på Finse. Etter studiene ved NTH i 1942 arbeidet Lorange et par år for Akers reguleringsvesen og for arkitekt Thorleif Jensen. Fra 1947-50 var jubilanten reguleringsarkitekt for Finnmarkskontoret distrikt II. Han hadde base i Alta og arbeidet med gjenreisningen i Alta, Talvik, Loppa og Kautokeino. I samme tidsrom var han også konstituert leder for Brente steders regulering i Oslo. Etter innsatsen for gjenreisning av Finnmark var Lorange byplansjef i Kristiansand fra 1950 til 1965. Under denne tiden var han også i en periode FN-rådgiver i Singapore. Bl.a. kartla han slumområdet «Chinatown» som skulle saneres og fornyes samtidig som Singapore ble uavhengig av Storbritannia. Erik Lorange har skrevet en rekke bøker om byer og byutvikling. Viktigst er de to omfattende bøkene med tittel Historiske byer.

Kilde: Utstilling: Erik Lorange - NTNU

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism