10 november 2015

Energilager av brukte elbilbatterier

Når et elbilbatteri byttes ut vil det gjerne ha rundt 70 prosent av opprinnelig kapasitet. Denne gjenværende kapasiteten kan utnyttes ved å ta batteriet i bruk som energilager. Dette benytter tyske Daimler seg av når de nå åpner et energilager i Lünen hvor utelukkende benytter "second life"-batterier fra elektriske kjøretøy.

Energilageret får en kapasitet på 13 megawattimer og blir dermed det verdens største i sitt slag målt i kapasitet. Energilageret skal bidra til å balansere kraftproduksjonen, ettersom det produseres mer kraft enn det er behov for i perioder. Spesielt fra sol og vind, som er kraftkilder som ikke lar seg styre.

Det er også en del interesse for energilagre i land hvor strømprisen varierer i løpet av døgnet. I Norge kan det likevel bli aktuelt for elbilladeoperatører å installere energilagre, ettersom kraftleverandørene opererer med et effektledd. Det vil si at jo høyere effekt det tas ut, jo mer betaler kunden.

Kilde: TU.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism