26 desember 2015

Ber Statsbygg utdype forslag om byform i regjeringskvartalet


– Statsbyggs forslag til byformprinsipper er et godt grunnlag for videre arbeid med et moderne regjeringskvartal med åpne byrom. Regjeringen ønsker at Statsbygg gjør flere vurderinger, blant annet av videre bruk av regjeringsbygget R5. Det kan bety mindre behov for nybygg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Eh! "Mindre behov for nybygg" – det betyr vel nok et argument til de som vil beholde Y-blokka? Og det kommer mer:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt Statsbygg føringer for det videre arbeidet med planlegging av nytt regjeringskvartal. Statsbygg skal blant annet vurdere muligheten for å øke utnyttingen av tomtene sentralt i regjeringskvartalet, for eksempel ved å bygge et tilbygg til Høyblokka eller øke høyden på et av de foreslåtte nybyggene. Samtidig er det klart at Høyblokka skal rehabiliteres og tilrettelegges for aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Statsbygg skal også vurdere omfanget av sikkerhetssonen i gatene rundt kvartalet.

– Regjeringskvartalet skal ha levende og åpne byrom samtidig som sikkerheten skal ivaretas. Når vi ber Statsbygg utdype deler av sitt forslag er det også for å finne gode sikkerhetsløsninger som gir levende og tilgjengelige byrom i og rundt kvartalet, sier Sanner.

I brevet ber departementet Statsbygg vurdere om hele eller deler av R5, regjeringsbygget vest for Akersgata, kan brukes til departementsformål. R6 vil av sikkerhetshensyn ikke inngå i det nye regjeringskvartalet.

Det nye regjeringskvartalet skal fortsatt planlegges for totalt 5700 arbeidsplasser i nye og eksisterende bygg. Det skal videre planlegges for 23 m² brutto per ansatt i kvartalet. Dette er i tråd med rammen som regjeringen fastsatte som foreløpig arealramme i 2014. En reduksjon i arealnormen vil bli vurdert i forbindelse med det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram. Dette arbeidet avsluttes i løpet av 2016.

Føringene kommer etter at Statsbygg i oktober la frem sitt forslag til byformprinsipper for regjeringskvartalet. Byformforslaget og det nye oppdraget er en del av forarbeidene til ny reguleringsplan for området.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Statsbygg:

Nytt regjeringskvartal – føringer for videre arbeid med reguleringsplan og rom- og funksjonsprogram

2 comments :

 1. "Regjeringskvartalet skal ha levende og åpne byrom..." Y-blokka og levende og åpne byrom utelukker hverandre.
  En gruppe arkitekter og fagfolk leter stadig etter argumenter for å beholde Y-blokka. Men argumentene er ikke gode nok. Riv Y-blokka. Punktum finale.

  SvarSlett
  Svar
  1. Tja, det kan en jo selvfølgelig mene. Poenget her var at "Statsbygg skal blant annet vurdere muligheten for å øke utnyttingen av tomtene sentralt i regjeringskvartalet, for eksempel ved å bygge et tilbygg til Høyblokka eller øke høyden på et av de foreslåtte nybyggene. " Et "tilbygg til høyblokka" høres jo til forveksling ut som Y.

   Slett

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism