03 desember 2015

Flyavgiften har klimaeffekt

Foto: US Airforce
Anders Nordeng og Stig Schjølset i Thomson Reuters Point Carbon skriver at NHO Luftfart tar feil når de hevder at en seteavgift på flyreiser ikke vil ha klimaeffekt. NHOs resonnement forutsetter en situasjon hvor bedrifter har for få kvoter til å dekke sine utslipp. Den reelle situasjonen er imidlertid motsatt.

EUs kvotesystem har et overskudd på over to milliarder kvoter. Dermed er det ikke slik at kutt i et land automatisk gir økning i et annet. Det finnes riktignok en egen kvotetype for luftfarten, men flyselskapene kan også bruke vanlige EU-kvoter for å dekke sine utslipp.

Gitt at Norge har vedtatt et nasjonalt klimamål for 2020 er vel heller spørsmålet om ikke seteavgiften burde vært betydelig høyere enn 88 kroner.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism