03 desember 2015

Lambda blir neste prosjekt under lupen


Byrådet i Oslo konkluderte nylig med det nye biblioteket i Bjørvika skal bygges, men forutsatt at 40% av lokalet skal leies ut. Samtidig blir det antydet at det planlagte nye Munchmuseet – Lambda – kan komme i spill.

– Det ligger veldig mange store investeringsprosjekter som bystyret har vedtatt, uten kanskje å se på totaliteten. Det er ingen indikasjoner på noen overskridelser ennå, men vi jobber for å se på driftskostnadene på nytt for det nye Munchmuseet, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

De årlige driftskostnadene vil ligge på godt over 200 millioner kroner i året.

Byrådsleder Raymond Johansen ber om forståelse for at de må få tid til å sette seg inn i de økonomiske realitetene knyttet til de mange investeringsprosjektene som er vedtatt i Oslo bystyre.

– Vi er nødt til å gå inn i investeringsregimet for å se på alle kostnadene. Det er svært mange store bygge- og investeringsprosjekter vi står foran i Oslo, sier Johansen.

Kilde: osloby

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism