02 desember 2015

Hvem vinner Statens byggeskikkpris 2016?

Fra og med 1. desember kan du melde på ditt favorittbygg til konkurransen om Statens byggeskikkpris 2016. Alle kan foreslå kandidater.

Hele Norge inkludert Svalbard er den geografiske rammen rundt prisen, og alle typer bygg, private og offentlige, kan meldes på til konkurransen. Du melder på bygg via nettsidene til Husbanken. Klikk her for påmeldingsskjema. Frist for påmelding er 9. februar.

I 2015 ble det kåret to vinnere, boligprosjektet Torshovdalen i Oslo og Stormen konserthus og bibliotek i Bodø:

Du kan lese mer om de to byggene og tidligere vinnere på nettsidene til Statens byggeskikkpris. Her finner du også statuttene for prisen.

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming.

Kilde: Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism