07 desember 2015

India vil dekke fremtidig energibehov med solenergi

Foto: Vinaykumar8687
300 millioner mennesker i India under fattigdomsgrensen. Utslippene per person er mindre enn en tidel av hva de er i Norge. Mange spør seg derfor hvordan India kan løse fattigdomsproblemet uten å øke utslippene sine dramatisk. Svaret er, ifølge landets statsminister, Nerandra Modi: solenergi.

India har i dag 4 GW solenergi, men vil øke til 12 GW allerede neste år. Innen 2030 skal 40 prosent av energien i landet komme fra fornybart. I klimaforhandlingene har de lovet å bygge ut 100 GW solkraft innen 2022.

En allianse bestående av 120 land og flere organisasjoner og selskaper, har satt seg som mål å bygge ut 1.000 Gigawatt (GW) med solenergi innen 2030. Til sammenligning er det bygd ut 38 GW med solenergi i Tyskland til nå.

I hovedsak er det afrikanske og latinamerikanske land som har knyttet seg til sol-alliansen, men også stormakter som USA, Frankrike og Kina er med. Selskaper som er involvert i alliansen, inkluderer franske Areva og Engie, Enel, HSBC France og Tata Steel.

Kilde: dagsavisen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism