08 desember 2015

Enklere å være seriøs i byggebransjen

Fra nyttår blir det enklere å velge seriøse leverandører i byggenæringen. Fra 1. januar 2016 innføres krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. Den nye ordningen skal gjøre det enklere for foretak å vise at de er seriøse i sitt arbeid.

Cirka 15.000 foretak er sentralt godkjent av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Nå må disse, og nye bedrifter som kommer inn i ordningen, dokumentere mer enn at de er faglig kvalifisert.

De som blir sentralt godkjent må fra nyttår vise
  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter. 
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret. 
  • At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte. 
Det vil også bli mulig å synliggjøre om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

DiBK har sammen med Skattedirektoratet fått på plass et system som gjør det mulig å hente inn relevant informasjon om virksomhetene.


DiBK har også utarbeidet et nytt merke for sentralt godkjente bedrifter, som vil brukes fra nyttår.

Lokal godkjenning i kommunene oppheves 1. januar 2016 etter pålegg fra ESA.

Kommunene skal fortsatt fatte vedtak om å frata ansvarsrett hvis foretaket ikke er kvalifisert. Har kommunene kjennskap til useriøse foretak skal de stoppes.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism