08 desember 2015

Teknologisk byutvikling

Verdens byer vil vokse kraftig i årene fremover, og smartteknologi kan bidra til å løse noen av utfordringene som vil komme, skriver Aftenposten.

Blant eksemplene er Copenhagen Connecting som samler inn store datamengder om byens strøm av mennesker, biler og syklister, via strategisk plasserte sensorer, Wifi-enheter og smarttelefoner.

Barcelona Smart City viser til at byen er full av sensorer og innovative prosjekter, som smart parking-system, sømløs kollektivtrafikk og smarte gatelys, som gjør at lysene dimmes opp eller ned avhengig av bevegelsene i gatebildet.

Foto: Mark Fischer
Amsterdam Smart City har en egen nettside, der bedrifter, offentlige myndigheter, kunnskapsinstitusjoner og innbyggere kan foreslå og ta i bruk innovative ideer og løsninger for urbane problemstillinger.  Et eksempel er en app, som hjelper funksjonshemmede å navigere seg frem i byen.

I New York er det opprettet en interaktiv plattform kalt City 24/7, der hvem som helst kan logge seg på den samme plattformen via en annen digital enhet. Byens mest ambisiøse smart by-prosjekt kalles Hudson Yards, der smartteknologi vil overvåke miljø, energiforbruk, og luftkvalitet.


Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism