14 desember 2015

Konsekvenser av klimaavtalen

Foto: Olearys
 • Global oppvarming skal begrenses til to grader, og det skal jobbes for å klare 1,5 grader.
  Så er det å håpe at man faktisk evner å legge inn innsatsen på områder som viser seg å virke. Støtteordninger knyttet til energibruken i bygg er eksempel på noe som ikke har effekt, i alle fall så langt.
 • Verden skal bli klimanøytrale i løpet av siste halvdel av dette århundret.
  Det står imidlertid ikke noe om hvor raskt utslippskutt skal skje, kun at det må skje «så raskt som mulig». Å fjerne subsidier på fossil energi blir trolig et viktig tiltak.
 • Nasjonale klimaplaner skal oppdateres hvert femte år – og helst styrkes.
  Men det er ingen sanksjoner bygget inn i avtalen.
 • Fra 2020 skal det brukes minst 100 milliarder dollar i året på klimateknologi i u-land. Pengene skal komme fra rike regjeringer og næringsliv.
  Dette er i alle fall konkret, men det åpner jo for en mengde prosjekter, kanskje av ymse kvalitet. Erfaringene med klimakvoter er slik sett ikke bare oppmuntrende. Fattige land som rammes av klimaendringer skal få økonomisk støtte, men det blir ingen automatiske erstatningsordninger.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism