22 desember 2015

Vil legge ned gasskraftverket på Kårstø

Naturkraft har søkt Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å avvikle gasskraftverket på Kårstø. Kraftverket har knapt vært i drift siden det startet opp i 2007 på grunn av lav lønnsomhet.

– Siden juni 2011 har gasskraftverket bare hatt sporadisk produksjon i noen dager i 2012 og i 2013. Anlegget har stått stille lenge og markedet viser ingen tegn til lysning, selv om vi ser fem år fram i tid, sier John Terje Staveland, administrerende direktør i Naturkraft.

Pressebilde: Naturkraft
Ifølge Haugesunds Avis opplyser Naturkraft at det årlige underskuddet på driften er 100 millioner kroner. Gasskraftverket kostet to milliarder kroner å bygge. Det er ikke satt en prislapp på hva det vil koste å legge ned og demontere gasskraftverket, ni år etter åpningen.

Staveland viser til de store endringene som har skjedd i energimarkedet det siste fem til ti åra. Dette er en analyse som ikke holder, ifølge tidligere leder i Naturvernforbundet, Heidi Sørensen. Hun mener utviklingen viser at Naturkraft tok feil på alle punkter den gangen.

– Skifergassen har gjort gassen billigere. Det er jo en fordel for et gasskraftverk som skulle produsere konkurransedyktig elektrisitet av gass, mener Sørensen, ifølge Stavanger Aftenblad.

Sørensen mener Naturkraft mislyktes fordi behovet for etterspørselen etter strøm ikke ble så høy som gasskraftverkforkjemperne hevdet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism