07 januar 2016

Vil møte robotrevolusjonen med borgerlønnProfessor Andrew McAfee ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) snakker om revolusjonen som nå drives frem av eksponentiell vekst i datakraft og gjennombrudd i automatisering og kunstig intelligens.

– Teknologien forskyver store arbeidsgrupper til lavproduktive yrker. Den hypotesen lar meg i alle fall forstå hvordan produktiviteten ikke går opp og lønningene stagnerer. Vi ser store skifter fra sysselsetting i høyproduktive produksjonsyrker til lavproduktive serviceyrker, sier McAfee.

Selv om det fortsatt vil finnes jobber for oss i robotene og superdatamaskinenes tidsalder, kan det altså bli lengre mellom dem og et større skille mellom høykompetanse- og lavkompetanseyrker om McAfee får rett. Hab foreslår derfor et system med pengeutbetalinger til lavtlønnede.

– Jeg skulle ønske maskineriet fungerte så godt at det ikke var nødvendig, men jeg ser stadig nye beviser på at det ikke er tilfelle i fremtidens økonomi, sier McAfee.

McAfee får ha oss unnskyldt, men medforfatter Erik Brynjolfsson snakker om samme tema:I tillegg må skattesystemet reformeres. Neasa MacErlean er en som har latt seg inspirere av romernes skattlegging av slaver, og foreslo i Financial Times å bevege seg fra skattlegging av profitt og lønn til skattlegging av eiendeler og teknologi – derunder robotene, eller «slavene».Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism