11 mars 2016

Kystverket foreslår testområde for autonome fartøy

Slik ser Rolls Royce for seg autonome skip.
Autonome farkoster og ubemannede skip vil trolig være en viktig faktor i utviklingen av en konkurransedyktig europeisk maritim sektor i fremtiden.

– Med de fasiliteter, virksomheter og forskningsmiljøer, og allerede iverksatte initiativer som er i Trondheim, vil denne regionen være godt egnet for et slikt testområde, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

I Nasjonal Transportplan for 2018-2029 trekker Kystverket frem behovet for at Norge tester teknologier for autonome fartøy gjennom å etablere et eget testområde. Kongsberg Gruppen er svært positive til en slik etablering og mener Norge har alle muligheter til å være i front av utviklingen.

– Som teknologiselskap ser vi at økende grad av autonomitet og fjernstyrte operasjoner vil bli stadig viktigere. Når Kystverket trekker frem testing av autonome skip som en satsning i Nasjonal Transportplan er det svært gledelig. Det er viktig for Norge og utviklingen av norsk industri at man tar denne typen grep slik at man også i framtiden kan ta ledende posisjoner internasjonalt, spesielt innen områder der norsk industri har særlige forutsetninger for å lykkes. Tilrettelegginger som dette er et godt eksempel på hvordan man kan stimulere til utvikling av industrien for å møte morgendagens behov, sier Qvam.Kongsberg Gruppen er allerede en veletablert internasjonal aktør for autonome løsninger innenfor flere maritime områder. Konsernets subsea-miljø i Horten er verdensledende på autonomitet under vann, mens teknologiselskapet har tilsvarende posisjoner innen skipsstyring og navigasjonssytemer forankret i virksomhetene sine i Trondheim.

EU-prosjektet MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) inngår i European Waterborne Technology Plattform, og bidrar til realisering av visjonen om autonome og ubemannede farkoster gjennom utvikling og verifikasjon av et konsept for ubemannede skip.

I MUNIN undersøker industri og forskningsmiljøer mulighetene for å realisere et fullstendig ubemannet skip ved å se på behovene for nye sensorsystemer, bedre teknisk tilgjengelighet, lovverk, miljøvennlighet, ­kommunikasjon og støttefunksjoner i land. Konklusjonene etter halvgått løp er at det så langt ikke er identifiserte fundamentale hindringer for ­ubemannede skip, men at det er behov for omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. MARINTEK har helt siden starten vært aktivt involvert i MUNIN, og har blant annet ansvar for teknisk koordinering av prosjektet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism