16 april 2016

Forbilledlig for bilfri by

København er en bra sykkelby, men likevel ikke den byen vi kan lære mest av dersom målet er å redusere bilbruken.
Foto: Bicycleecf
Forskere fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har studert 15 byer som har ulik erfaring med bilfrie sentrumsområder på oppdrag fra Levende Oslo.

– Noen byer hadde gater som var tilrettelagt for trikk, buss og taxi innenfor det bilfrie området. Andre hadde rene gågater hvor motorkjøretøyer fikk tillatelse i svært få tilfeller. Noen bilfrie områder hadde også enkeltgater for biltrafikk og parkeringsanlegg under området, forteller TØI-forsker Anders Tønnesen, som har ledet arbeidet med rapporten.

Forskerne ble bedt om å anbefale tre byer. Valget falt på Brussel, København og München.

– Brussel er relevant fordi de har begynt å utvide sitt gågateareal nå. Så uansett hva Brussel ender opp med så vil de kunne komme med gode innspill til politikerne og planleggere i Oslo. München og København er interessante fordi de har jobbet med å skape bilfrie områder over lang tid. I København har de tilrettelagt litt etter litt. De har skapt attraktive byrom ett sted før de utvider det bilfrie området videre. I København er det heller ikke "Gale-Mathias"-trafikk rett på utsiden av det bilfrie området; man kan ferdes på sykkel og til fots sammen med biltrafikken rett utenfor det bilfrie området, sier Tønnesen.

Litt "hurtigsykling" inn mot Brüssel - ganske fine forhold:Bilfri Fdifjof Nansens plass, slik MAD-arkitekter ser det for seg.
I rapporten pekes det også at det noen steder er etablert parkeringsanlegg under det bilfrie området.

– Parkeringsanlegg under det bilfrie området er fornuftig. Det sikrer tilgjengelighet og det tar hensyn til at byen trenger en levende varehandel. Så jeg håper byrådet lar seg inspirere av denne rapporten; det kan legge grunnlaget for en bred politisk enighet for et sentrum som er bra for gående og syklende samtidig som det ikke her helt stengt for privatbiler, sier Eirik Lae Solberg, Oslo Høyre.

Kilde: osloby

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism