16 april 2016

Stort potensial for solenergi i Norge


Det er ikke mangel på sol som er årsak til at det er så lite utbygd solenergi i Norge, viser en ny rapport fra Accenture og WWF.

– Det er en bekvem myte for politikerne at det ikke er nok sol i Norge til å bygge solenergi. Sannheten er at vi flere steder i landet har like store muligheter som land som nå ligger i verdenstoppen i utbygging av solenergi, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.


I dag ble rapporten "Solkraft i Norge - fremtidige muligheter for verdiskaping" lagt fram for en fullsatt sal hos Multiconsult. Accenture og WWF har laget rapporten som ser på de store mulighetene som ligger i et norsk solmarked. Den viser blant annet at produksjonspotensialet for solkraft i Kristiansand og Oslo kan sammenliknes med henholdsvis München og Berlin.

Lite marked i Norge
I Tyskland har en massiv satsning på solenergi ført til at landet i løpet av få år har installert millioner solcelleanlegg, og også Danmark og Sverige har satt fart i utbyggingen av solenergi. Men her i Norge er markedet fortsatt svært lite, det er hovedsakelig hytteeiere som installerer solcellepaneler. Det til tross for at ressursgrunnlaget for solkraft på Sør- og Østlandet altså er sammenliknbart med det i Sentral-Europa. Lavere lufttemperaturer øker systemeffektiviteten til solcellene, og veier opp for mindre mengder solinnstråling.

Derfor er det lite norsk solenergi
Rapporten slår fast at det er tre hovedårsaker til at Norge ligger langt bak sine naboland i utbygging av solenergi: Lave strømpriser, høye teknologikostnader og lite subsidiering.

– Det er 70 prosent dyrere å installere solcellepaneler i Norge enn i Tyskland. Det var et overraskende funn for oss. I tillegg vet vi at strømprisene i Norge er om lag halvparten av det EUs innbyggere betaler for sin strøm. Det forklarer hvorfor det ikke satses mer på solenergi her i Norge, sier Pål Ødegaard, leder for Accenture Strategy i Norge.

Nå kommer sola!
Men både Accenture og WWF har tro på at solenergi kommer for fullt – også i Norge.

– Våre beregninger viser at uten økte subsidier, så kan solcellepaneler i 2030 være like utbredt som varmepumper er i dag. Men utviklingen kan gå mye raskere. Dette handler om politisk vilje, understreker Jensen i WWF.

Rapporten beregner at tilbakebetalingstiden for solcellesystemer installert på boligtak i Oslo vil være redusert til ti år innen 2030, uten subsidiering. Det betyr altså at investeringen som boligeieren gjør betaler seg tilbake etter ti år, selv uten økonomisk støtte, noe som er sammenliknbart med dagens tilbakebetalingstid for investeringer i varmepumper.

Forventer tredobling
I 2015 sto investeringer i solkraft for rundt halvparten av alle investeringer i fornybar energi. Dette utgjorde 161 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 20 prosent av verdien til det norske oljefondet. Solkraft dekker nå rundt 7 prosent av den årlige etterspørselen etter elektrisitet i Tyskland (og mer enn halvparten av all etterspørsel i enkelte timer i året). Innen 2020 forventes den globale installerte kapasiteten fra solkraft å tredoble segsammenlignet med dagens nivå, og utgjøre omtrent 700 GW.

LAST NEDKilde: WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism