12 mai 2016

Vil bare sykle i finvær

3 av 10 vil ikke gå eller sykle 2-3 km når det er kaldt og er nedbør. 60 prosent synes deter greit å gå en tur på to-tre km når det er kaldt (<10 oC) uten nedbør, men hvis det er nedbør halveres prosentandelen som synes det er akseptabelt å gå ved samme temperatur. Det viser en undersøkelse blant beboere i Oslo og Stavanger.

Omtrent en tredjedel av innbyggerne i de to byene sier at været er viktig for valg av reisemåte til og fra jobben. Det er ikke fullt så viktig når de skal handle dagligvarer. Nedbør, i form av regn eller snø, har større påvirkning enn temperatur eller vind. Vind har imidlertid større betydning i Stavanger enn i Oslo.

Respondentene fra Stavanger uttrykker en klarere «bilidentitet» enn respondentene fra Oslo. «Bilidentitet» har klar sammenheng med om man bruker bil på handlereisene, og en sterkere sammenheng enn de forskjellige værindikatorene har.

Hensikten med undersøkelsen har vært å forstå hvordan oppfatningen av forskjellige aspekter ved vær (nedbør, temperatur og vind) henger sammen med daglig reiseaktivitet. Dette er et felt som har fått relativt liten forskningsmessig oppmerksomhet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism