25 oktober 2016

Arvesynden handler også om bosted


Miljøet du vokser opp i bestemmer om det gå bra med deg senere i livet, forklarer den amerikanske økonomen Raj Chetty. Spissformulert kan hans forskningsprogram beskrives slik:
Hvordan skal vi konstruere samfunnet i små og store byer for at alle skal like muligheter til å leve gode liv?
Det gjelder å vokse opp i en by der alle raser er integrert i alle bomiljøer, middelklassen er stor, familiene holder sammen, det sosiale ansvaret er stort og skolene gode.

– For velstående familier betyr det ikke noe hvor du bor. Bostedet ditt betyr mye mer når du er fattig enn når du er rik. Barn i velstående familier gjør det like bra eller like dårlig, uavhengig av hvor de bor, sier Chetty til Aftenposten.

Chetty har laget et detaljert kart for USA som viser grader av dårlige og gode utsikter for barn i fattige familier. Jo tidligere flyttingen skjer, desto bedre går det med de fattige barna senere i livet, sammenlignet med like barn som blir værende i de dårlige byene.

Barn som flytter når de er ni år, gjør det bedre senere i livet enn barn som flytter fra de dårlige byene når de er 15 år, alt annet likt.

Chetty runder av sin forskning ved å peke på fem kjennetegn ved byer og områder der sjansene er gode for at fattige barn kan få et vedre liv enn foreldrene:
 1. Delte byer er ikke bra.
  I byer med gode muligheter bor ulike raser og folkegrupper hulter i bulter over hele byen. Integrering er avgjørende, sier Chetty, mens han viser et detaljert kart for bosettingsmønsteret i to amerikanske byer.
 2. Jevn inntektsfordeling.
  En stor middelklasse i oppvekstområdet gir bedre muligheter for fattige barn til å komme seg oppover.
 3. Familiesammensetningen der du bor er viktig.
  Bor du i et område med mange enslige foreldre er sjansene til økonomisk klatring mindre. Dette dreier seg ikke om de fattige barnas egen familie, men familiesammensetningen i lokalsamfunnet der de bor.
 4. Mengden av såkalt «sosial kapital».
  Høy grad av tillit, engasjement, møteplasser og sosialt ansvar gir bedre muligheter. Salt Lake City med alle sine sosialt bevisste mormoner er et bra sted for å unnslippe fattigdommen.
 5. Gode skoler.
  Mindre klasser, mer offentlig pengebruk på skole og en stor andel lærere av høy kvalitet gir bedre utsikter for fattige barn.
Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism