27 oktober 2016

Ap og Høyre gikk sammen om riving av Y-blokka

Foto: Teigens Fotoatelier
Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo vedtok egenhendig støtte til riving av Y-blokka i regjeringskvartalet. Vedtaket ble fattet mot stemmene til alle de andre partiene enn de to store: Arbeiderpartiet og Høyre.

Ap vektlegger sikkerhetsbetraktningene til Statsbygg i sin beslutning om støtte til den statlige reguleringsplanen. Så hva sies det om sikkerheten? I vurderingen av byggenes tilstand står det "Fløy over veien kan ikke nyttes til departementskontorer". Påstanden er i seg selv lnoe en stusser over, gitt at terrorbomben gikk av like utenfor H-blokka, hvor jo selve konstruksjonen i all hovedsak er uskadd. Ødeleggelsene var enorme, men det handlet i all hovedsak om lettere konstruksjoner. Et armert betongdekke over veien burde nærmest eliminere det problemet, selv om dette blir et mer lukket rom enn plassen utenfor høyblokka. Ikke mitt felt, men her går det an å lese seg litt opp. Det er jo dessverre kunnskaper som byplanleggere, ingeniører og arkitekter må ta hensyn til. Her finnes det også informasjon om forsterking av eksisterende bygninger.

Om så veien er problemet, så forslår Riksantikvaren at bare en del av blokka rives slik at man får en C-blokk. Ved å rive den delen som ligger over Ring 1, og som dermed er utsatt for eksempelvis et bombeangrep utenfra, skulle sikkerhetsaspektet være ivaretatt.

– Vi har foreslått et alternativ, og det er å bygge om Y-blokka til det vi kaller en C-blokk. Det vil si at den fløyen som vender opp mot Deichmanske bibliotek rives, og at man får en bygning som ligger langs ring 1, sier avdelingsdirektør Hanna Kosonen Geiran i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren til NRK.

Riksantikvarens løsning virker konstruktiv, i ordets rette forstand. Dessverre ble også forslaget om gå for både bevaring og bare delvis riving av Y-blokka, slik Riksantikvaren har foreslått, nedstemt.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism