28 oktober 2017

Får ikke stille miljøkrav til busser

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
BT skrev om saken etter at fylkespolitikerne i Hordaland mot sin vilje måtte trekke miljøkravene de ville stille til en rekke ruter. Det gjelder for eksempel Flybussen, alle shuttlebusser og sightseeing-buser i fast rute, flere langdistansebusser og altså Ikea-bussen og lignende tilbud. Nå bekrefter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at fylkespolitikere ikke har lov til å stille miljøkrav til bussene som skal trafikkere i kommersielle bussruter, .

Et nesten enstemmig fylkesting (minus Frp) ønsket å stille krav om at rutene måtte trafikkeres med såkalte Euro VI-busser, som har opptil 30 ganger lavere utslipp enn eldre busstyper. Men det fikk de altså ikke lov til.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke endre loven slik at det blir miljøkrav til kommersielle busser.

«Utviklingen innen kjøretøyteknologi tilsier en positiv miljømessig utvikling. Det vil derfor være spesielt uheldig dersom man mister kollektivtilbud som følge av politisk vedtatte ekstrakostnader. Jeg finner det derfor ikke nå hensiktsmessig å innføre lovhjemler (...) til å pålegge særlige krav til bussmateriell som brukes på ruteløyve i kommersiell rutetransport» skriver Solvik-Olsen.

SV fikk, sammen med blant annet Venstre, i vår gjennom en lovendring om at fylkespolitikerne kan stille miljøkrav til drosjer som skal ha løyve. Det samme må gjelde busser, mener Arne Nævra (SV). Han sitter i transportkomiteen i Stortinget..

Kilde: Aftenposten

2 comments :

  1. de miljøkravene er ikke realistiske for enkeltmannsforetak og små bussforetak, vi har ingen muligheter til hverken å få finansiert euro 7 busser eller tilvarende inntjening for å forsvare innkjøp av busser som feks bare brukes noen måneder i året til f.eks cruiseanløp i Nordfjord eller andre bygder. Turbuss næringen kan ikke bruke av fellesskapets penger til drømmerier, bare i Trondheim skal det svies av hele 660 millioner der skattebetalere og bileiere i all fremtid skal svi i form av bompenger på urealistiske buss trikk drømmerier.

    SvarSlett
    Svar
    1. Mulig jeg ikke helt så rekkevidden av saken, men jeg trodde dette kun var snakk om de tjenestene som fylkeskommunen kontrakterer – altså trafikk som følger en avtalt rutetabell. Turbusser, som ikke er i fast rute, blir vel noe annet? Uansett enig i at det ikke gir mening å se hele næringen under ett. Men i byene, hvor det er mye trafikk, hadde det jo avgjort vært bra om en på sikt kunne redusere utslippene med 30-gangen.

      Slett

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism