28 oktober 2017

Får ikke stille miljøkrav til busser

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
BT skrev om saken etter at fylkespolitikerne i Hordaland mot sin vilje måtte trekke miljøkravene de ville stille til en rekke ruter. Det gjelder for eksempel Flybussen, alle shuttlebusser og sightseeing-buser i fast rute, flere langdistansebusser og altså Ikea-bussen og lignende tilbud. Nå bekrefter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at fylkespolitikere ikke har lov til å stille miljøkrav til bussene som skal trafikkere i kommersielle bussruter, .

Et nesten enstemmig fylkesting (minus Frp) ønsket å stille krav om at rutene måtte trafikkeres med såkalte Euro VI-busser, som har opptil 30 ganger lavere utslipp enn eldre busstyper. Men det fikk de altså ikke lov til.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke endre loven slik at det blir miljøkrav til kommersielle busser.

«Utviklingen innen kjøretøyteknologi tilsier en positiv miljømessig utvikling. Det vil derfor være spesielt uheldig dersom man mister kollektivtilbud som følge av politisk vedtatte ekstrakostnader. Jeg finner det derfor ikke nå hensiktsmessig å innføre lovhjemler (...) til å pålegge særlige krav til bussmateriell som brukes på ruteløyve i kommersiell rutetransport» skriver Solvik-Olsen.

SV fikk, sammen med blant annet Venstre, i vår gjennom en lovendring om at fylkespolitikerne kan stille miljøkrav til drosjer som skal ha løyve. Det samme må gjelde busser, mener Arne Nævra (SV). Han sitter i transportkomiteen i Stortinget..

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism