06 november 2017

Tungtvannskjelleren på Vemork funnet


Hydrogenfabrikken på Vemork sto ferdig i 1929, og var et viktig element i industrieventyret som tok til på Rjukan og Notodden på begynnelsen av 1900-tallet. Den var også åsted for tungtvannsaksjonen natt til 28. februar 1943, trolig den mest kjente enkelthendelsen fra norsk krigshistorie. Hydrogenfabrikken ble revet ved sprengning i 1977.

Da den industriarkeologiske utgravningen av Hydrogenfabrikken startet, var det knyttet stor spenning til om kjelleren lå i ruiner. Nå viser det seg altså at tungtvannskjelleren er i god stand.

Den industriarkeologiske utgravningen utføres av arkeologer fra Kulturarv i Telemark fylkeskommune. Riksantikvaren har gitt 700 000 kroner i tilskudd til utgravningen.

Etter utgravingen skal det etableres et museumsbygg over de fremgravde bygningselementene.


Da Vemork kraftstasjon sto ferdig i 1911 var den verdens største kraftstasjon. Kraftverket var første ledd i Hydros produksjonslinje for kunstgjødsel og var i drift helt frem til 1971. Kraftstasjonen med sin monumentale arkitektur ruver fremdeles i landskapet på et 125 meter høyt platå i fjellsiden. Vemork er også del av industriarven som trolig blir skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Tungtvannet
Vemork gamle kraftverk er uløselig knyttet til krigshistorien, og tungtvannsaksjonen i 1943 er trolig den mest kjente enkelthendelse fra norsk krigshistorie. Det var i Hydrogenfabrikken, som lå like foran gamle Vemork kraftstasjon, at tungtvannet ble produsert. Det var her de norske sabotørene, ledet av Joachim Rønneberg, klarte å sprenge tungtvannscellene natten mellom 27. og 28. februar 1943. Aksjonen var spektakulær og fikk stor publisitet. Hydrogenfabrikken som ble oppført i 1928, ble revet i 1977.


Industriarkeologi
Telemark fylkeskommune mottok 700 000 kroner fra Riksantikvaren til arkeologiske utgravinger av restene av Hydrogenfabrikken. Fylkeskommunen vil grave frem kjellerrommet som var målet for tungtvannsaksjonen i 1943. Dette vil sikre kulturminnene, samtidig som bygningsrestene kan brukes i formidling av stedets historie.

UNESCO/Verdensarv
Fredningen av Vemork er den aller siste av en rekke omfattende fredninger gjennomført på Rjukan og Notodden. Disse fredningene er gjort som forberedelser til en mulig verdensarvstatus. Beslutningen om industriarven på Rjukan-Notodden blir innskrevet på verdensarvlista, blir tatt under verdensarvkomiteens møte i Bonn 28. juni-8. juli i år.
Kilde: Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism