12 oktober 2017

Grønn vind gjennom statsbudsjettet?

Burbo Bank Offshore Wind Farm utenfor Liverpool er med sine 57 turbiner verdens største vindpark til sjøs.
Foto: David Dixon
Havvind er foreløpig en dyr teknologi sammenliknet med vindkraft på land, men ikke dyrere enn at havvindparkene som nå planlegges utenfor kysten av flere nordsjøland er langt billigere enn det nye atomkraftverket Hinkley Point C sør i Storbritannia.

I et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad skriver representanter for WWF Verdens naturfond og Norwea at de forventer konkrete tiltak og virkemidler i budsjettet som kan hjelpe norske bedrifter med å ta nye markedsandeler internasjonalt – uten å skape økte klimaproblemer. Vi mener at havvind er det beste eksemplet på hvordan marin kompetanse kan bidra til et nytt teknologieventyr: Dette er en fornybarteknologi som Norge har særskilt gode forutsetninger for å lykkes med på grunn av vår lange kyst og gode kompetanse på hardt vær, og det er en fornybar teknologi som ikke har store naturkostnader.

De forventer videre at regjeringen vil følge opp budsjettavtalen fra 2017 om at statsbudsjettet for 2018 skal presentere en strategi for kommersiell utvikling av flytende vindmøller, koblet mot elektrifisering av norsk sokkel. Dette må være første skritt på veien til en mer helhetlig havvindsatsing for Norge.

Forrige helhetlige havenergistrategi ble presentert i 2009. I 2010 vedtok Stortinget et rammeverk for havvind, ikke ulikt det vi kjenner fra petroleumssektoren – nemlig havenergiloven. Etter at havenergiloven kom på plas har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet en konsekvensutredning av aktuelle områder for havvind. Denne strategien skulle ha vært evaluert i 2011 og presentert for Stortinget i 2012. Det skjedde aldri.

På lang sikt kan Europas grønne kraftbehov overstige det tilgjengelige arealet på land og innenfor grunne havområder. Da må Norge være klare til å tilby den stikkontakten i Nordsjøen som Europa etterspør. En norsk satsing på havvind er grønn omstilling i praksis, og kan være god butikk for Norge.

Norwea og WWF mener at regjeringen må ha en strategi for havvind nasjonalt og internasjonalt. Her ligger det store muligheter framover, men da må norske aktører få muligheter til å starte og vokse her hjemme. Vi må planlegge for å kunne høste fornybar energi offshore når markedet ber om det. Skal vi posisjonere oss for framtiden, med tanke på verdiskaping og bekjempelse av klimaproblemene, må vi satse nå om vi ikke vil bli akterutseilt.

Kilde: Aftenbladet.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism