12 oktober 2017

Varsler krav om å produsere elbiler i EU

Foto: Mariordo
EU-kommisjonen planlegger å pålegge bilprodusentene å lage biler uten lokalt utslipp. Det kan bety at mer enn 15 prosent av bilene som produseres må være elbiler eller andre nullutslippsbiler innen 2030, skriver Frankfurter Allgemeie Zeitung. Teodora Serafimova, policy-manager for elektrisk mobilitet hos Bellona Europa i Brussel, sa nylig til Teknisk Ukeblad at det har gått rykter om at EU-kommisjonen vil innføre produksjonskrav.

Produksjonskravet skal gjelde for hver enkelt bilprodusent, og vil ikke være mulig å selge. EU-kommisjonen ønsker med dette å sende et klart signal til bilprodusentene, til leverandørindustrien og til selskapene som er involvert i utvikling av batterier. EU-kommisjonen planlegger også å kreve en utslippsreduksjon på 20 prosent mellom 2021 og 2030, skriver Frankfurter Allgemeie.

Hvilke konkrete forslag som faktisk blir lagt frem, gjenstår å se. Om et slikt forslag legges frem betyr det heller ikke at det nødvendigvis vil bli gjennomført.  Kommisjonens forslag må nemlig gjennom EU-parlamentet, og godkjennes av medlemsstatene. Det er ikke sikkert at landene med stor bilindustri vil godta såpass konkrete krav.

Kilde: Tu.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism