11 oktober 2017

Utbyggerne har definisjonsmakten

Utbyggerne er kommunens «torpedoer» skriver Brit Hørgård Tilseth. Bakgrunnen er en fortetningsstrategi for Bergen der det er områdene rundt Bybanen som i første omgang skal fortettes. Men hvordan sier kommuneplanen lite om, men selve prosessen overlates til utbyggere.

På spørsmål om hvem som har størst makt over byutviklingen i Bergen i BT den 7. mars 2017, sier byarkitekt Maria Molden at nå er det Bybanen. Men hun bekrefter også at «Sterkest definisjonsmakt de siste årene er det nok mange utbyggere og eiendomsbesittere som har hatt».

Molden støtter fortetningsstrategien og sier i BTs Hus og Hjem den 8. september at «vi skal bo tettere og vi skal redusere CO2 utslippet ved reising».

Men reduserer vi egentlig CO2-utslippet ved å fortette. Trafikkforsker Jørgen Aarhaug uttalte i NRK 9. juni i år at det «Å plassere ting rundt knutepunkter er bra for å minimere transporten av arbeidskraft. Men det er ikke sikkert det også er det mest miljøvennlige».

Bakgrunnen for fortetningsfilosofien var antakelsen om en formidabel befolkningsvekst. «Bergen en by i vekst. Vi skal få 60.000 innbyggere frem til 2030, men i 2016 økte Bergens befolkning kun med 970 personer, mens nabokommunene vokste med 1200. Tendensen er enda sterkere i de seks første månedene i 2017. Barnefamiliene flytter ut og pendler til arbeidsplassene i Bergen.

At lovverket tilsier at planbeskrivelser skal konsekvensutredes, ser en helt bort fra. Man ser også bort fra de grundige reglene som gjelder for endring av reguleringsplaner. Isteden skal det lages en «byromsanalyse» og deretter rett til byggesak. Gjett hvem som skal lage byromsanalysen i en fortetningssone? Jo, det er utbygger selv!

Kilde: Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism