16 mars 2018

11 punkter om ACER og EUs tredje energimarkedspakke

Fra turbinhallen til Sima kraftverk inne i fjellet. Dette er Norges nest største kraftverk etter installert effekt, som er på 1120 MW. Midlere årsproduksjon er 2729 GWh.
Foto: Thomas Andersen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism