01 mars 2018

Hamburg med dieselforbud få timer etter dom

Hamburg har som den første tyske byen gjort alvor av å innføre forbudssoner for dieselbiler. Bakgrunnen er dommen som forvaltningsdomstolen  avsa i den omstridte saken om forbud mot dieselbiler.

Allerede fra april vil Hamburg forby kjøring på en rekke veistrekninger for biler som ikke lever opp til EUs siste miljønormer, Euro 6. Lokale beboere og gjestene deres, samt ambulanser, avfallsbiler og transportkjøretøy blir unntatt fra restriksjonene.

Dommen fra forbundsforvaltningsdomstolen pålegger ikke byene å innføre restriksjoner for dieselbiler, men i praksis finnes det ingen alternativer hvis forurensningsnivået ikke skal fortsette å være over EUs grenseverdier for NOx. Dette er et problem som ifølge det tyske miljødirektoratet Umweltbundesamt (UBA) gjelder opp mot 70 andre tyske byer.

Den tyske regjeringen har avvist å innføre nasjonale miljøkrav til dieselbiler, så alle restriksjonene på området må innføres av lokale myndigheter. Dommer Andreas Korbmacher vurderte i sin domsavsigelse at det ikke er behov for ensartet føderal regulering, noe som altså baner veien for kjøreforbud i individuelle tyske byer.

I andre europeiske storbyer som Paris, Athen og Madrid, planlegger man å forby dieselbiler fra 2025.

Kilde: Tu.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism