25 oktober 2018

Plan- og bygningsetaten kan stoppe rivning av Y-blokka

Gisle Løkken og Joakim Skajaa tar til orde for at plan- og bygningsetaten kan stoppe rivning av Y-blokka, og lister opp tre paradokser i et debattinnlegg i Dagsavisen.

Paradoks #1
Terror som premissgiver for utviklingen av Oslo?

Byplanlegging har historisk foregått etter skiftende idealer og med ulik drivkraft – fra organisering av forsvarsverk til mål om sunnere leveforhold. Felles for nesten all byutvikling er derfor omfattende, styrt planlegging etter overordnede ideer – funksjonelle og/eller ideelle. Det kanskje største paradokset i hele saken om Y-blokka, er derfor at en terrorhandling uvilkårlig legges til grunn for transformasjon av byen og sanering av et nasjonalt, historisk og politisk ikon.
Paradoks #2
Sektormyndigheters formelle rolle i plan- og byggesaker

I alle plan- og byggesaker har kommunen plikt til å samordne og vektlegge merknader og innsigelser fra alle sektormyndigheter som har interesser i saken, men for Y-blokka er kulturvernmyndighetenes sterke faglige innvendinger åpenbart tilsidesatt. /../ PBL gir kommunen ansvar for at lover følges – også vernemyndighetenes klare selvstendige ansvar gjennom kulturminneloven til å ivareta felles kulturarv og lokale-, nasjonale og internasjonale forpliktelser.
Paradoks #3
Byens kompleksitet og transformasjon som byutvikling

Arkitekter har kunnskap om å transformere tilsynelatende umulige utgangspunkt. I prosessen rundt Y-blokka er målet definert uten en slik kreativ tilnærming. De fleste arkitekter vil gripe stedets komplekse utgangspunkt begjærlig. Det har da også kommet noen forslag som bryter med bestillingen og bruker de eksisterende bygninger som viktige elementer i omdanningen. 
/../
En fortelling om motstand og klokskap, heller enn ettergivenhet, vil på alle måter være lettere å formidle for fremtidige generasjoner. NAL og OAF er uenige i at rivning av Y-blokka er den naturlige konklusjonen staten Norge trekker ut av en terrorhandling, som så brutalt har forsøkt å skade vårt demokrati og humanistiske fundament. Vi oppfordrer derfor PBE om å vurdere alle sider av denne saken på nytt, og la Y-blokka stå som et fremtidig symbol og sentralt element i et nytt og storslagent regjeringskvartal.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism